Stanje duha v Sloveniji je tako daleč od normalnosti, da že minimalni namig na možnost razveljavitve in ponovitve volitev, zaradi neenakih možnosti v volilni tekmi 2018, izzveni kot najbolj pregrešen poizkus sabotaže delovanja političnega sistema in celo države. Posebno je to vidno v novinarskih krogih, vzgojenih in navajenih prisegati na politično enoumje in njegovo sodobno izpeljanko tako imenovano politično stabilnost za vsako ceno in to celo kot največjo vrednoto ohranjanja demokratične ureditve, čeprav gre v resnici za ohranjanje oligarhičnega sistema ne-demokracije, ki je visoko pod standardi paktov in listin, ki jih je Slovenija že podpisala in je s tem proti ustaven . V takem okolju je seveda vsaka zahteva po volitvah brez sence dvoma, dvom o njihovi poštenosti, enakosti in enakopravnosti nastopajočih, že sama po sebi nezaslišana herezija.

Slovenski mediji demokracijo enakih možnosti ne le zelo slabo poznajo, pač pa njene luknje slepo in celo zavestno ignorirajo ! Privilegiji na eni strani in oškodovanci na drugi strani pa se jim zdijo naravno stanje stvari. Če kdo opozori na neustavnosti in nezakonitosti, kar bi sicer v prvi vrsti morali storiti novinarji sami, pa usodo demokracije prepuščajo zgolj neposredno prizadetim, ki pa spričo svoje medijske drugo razrednosti ne morejo v javnosti zbuditi večjega odmeva, kaj šele pritiska, ki bi bil potreben, da se stvari spremenijo. Gre za to, da končno v Sloveniji pričnemo udejanjati demokratične standarde v interesu vseh ljudi, kar bi ob enakih možnostih za vse, tudi za nove akterje v politiki pomenilo možnost resnega vpliva na to, da prekinemo z oligarhičnim in zaprtim sistemom slovenske parlamentarne ne-demokracije.

Slovenija je res nekaj posebnega. Nikjer na svetu ne razveljavljajo in ponavljajo referendumov – v tem smo edinstveni, razveljavljajo pa volitve – tako v Afriki, v Keniji kot v Avstriji in še kje. In če smo dosegli točko ko ponovitev referenduma zaradi kršitve načela enakosti v kampanji ni več problem, bo pa verjetno iz podobnih razlogov mnogo težje priti do enakega razpleta pri volitvah v DZ, to je do ponovitve volitev. Med drugim tudi zaradi strahu pred nestabilnostjo, ki naj bi bila s tem povzročena.

To je seveda globoko reakcionarno stališče in vodi v stagnacijo in regresijo družbe, ne v njen v napredek. In vodi v resignacijo ljudstva, ki je v tem, da polovica ljudi ne hodi več na volitve. Protagonist te miselnosti je bil in je Miro Cerar, ki se hvali z etiko in odprto družbo, svobodomiselnostjo in napredkom, v resnici pa je pravi antipod, zdaj pa že široko razpoznavna ikona človeka, ki dela in odloča v nasprotju s tem o čemer pridiga in poučuje druge. Ne le kot premier v odstopu, pač pa še bolj kot soavtor večine zakonodaje, ki se je v referendumu 2017 in 2018 in pri zadnjih volitvah izkazala da je v nasprotju z ustavo in mednarodnimi akti in pakti. Izkazala pase je tudi kot načrtno, torej zavestno nedemokratično koncipirana in specifično slovensko nedorečena ne-pravna ureditev.

V teh razmerah je nujno, da se je pojavil Odbor za demokracijo enakih možnosti, ki bo opozarjal na velike sistemske in praktične ovire za prodor novih in inovativnih idej, ki bodo nove ne po obrazih, ampak po vsebini in ki ne bodo v funkciji ponavljanja statusa quo in promoviranja izbrancev političnega ozadja, pač pa ljudi, ki si bodo upali nastopati v politiki s konkretnimi in jasnimi cilji. Z vso osebo integriteto, jasno besedo in po potrebi s svojim premoženjem.

Z letošnjimi volitvami nam je bilo vse to onemogočeno. Zato vlagamo oziroma bomo vložili več pritožb 1) PRITOŽBO NA Vrhovno sodišče na izid volitev, 2) PRITOŽBO NA DZ PROTI PODELITVI MANDATOV 3) ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI VEČ ZAKONOV NA U S, ter 4) ZAHTEVO ZA ZADRŽANJE RAZPUSTITVE DZ IN KONSTITUIRANJA NOVEGA DZ na US. Vsemu temu argumentirano nasprotujemo in za naprej zahtevamo, nič več in nič manj kot demokratične pravice:

  1. enakopravnost pri kandidiranju državljanov in z ničemer omejeno pravico dopolnitve kandidatnih list v razumnem roku

  2. enakopravnost neparlamentarnih strank in nestrankarskih list v medijih in pri zbiranju podpor volivcev - namesto 3 poslanskih podpisov nasproti 400/800 ali 8000 podpisov podpore volivk in volivcev

  3. finančno enakost s tem, da se ovrednoti vsak glas volivca enako ter pravno enakost - da vsak glas na volitvah šteje enako in da zmaga tisti, ki dobi več glasov

  4. zbiranje podpor volivcev z ukinitvijo neposrednega potrjevanja podpisov in brez »samoovadbe« državljana na upravnih enotah

Omenjene zahteve so samo del nalog za odpravo neenakih možnosti, cilj pa je temeljita prenova celotnega področja volitev, medijske ne-enakopravnosti in ne-enakosti tako na volitvah kot na referendumih. To področje je mačehovska zapuščina pomladne opcije, ki ni opravila svojega dela ali iz strahu ali nesposobnosti ali iz lastnih koristi. Zato poudarjamo: ni več čas za nostalgijo po slovenski pomladi, čas je za zrelo demokracijo visokega poletja.

Odbor za demokracijo enakih možnosti pa je potreben tudi kot korektiv za prenovo ljudske zavesti in vzorcev obnašanja etablirane politike, ki se nojevsko obnaša do problemov in ovir pohabljene in nepregledne slovenske demokracije. Teh ovir je ogromno, skrajni čas je da jih enostavno odpravimo.

Vladajoča politična kasta - kaviar demokratov in kaviar levičarjev ima ljudstvo na ustih, v srcih kamen, domovino pa v svojem želodcu. Brez vsake empatije in ljubezni o kateri je pisal že Ivan Cankar: »Domovina ti si kakor vlačuga, kdor te ljubi ga zaničuješ«. Ta misel na žalost še velja in pridobiva na veljavi. Zato je čas, da se zoperstavimo zvodnikom in posiljevalcem demokracije, ki z domovino nimajo nič skupnega, razen pohlepa po njenih sadovih, in ki iz domovine delajo vlačugo iz politike pa kurbo, čemur se ljudstvo upira tako, da kot rečeno, polovica volivcev ne hodi več na volitve. Ta »dosežek« je s stališča oligarhije je fascinanten, s stališča demokracije pa frapanten.

Odbor za demokracijo enakih možnosti bo razgaljal mite in vsebino navidezne demokracije, demokracije tisočerih ne-možnosti in tisočerih ovir, delal bo za njihovo ukinitev. Da končno začnemo dihati svež zrak ne cerar-janske, neposredne demokracije in poštenih volitev. Za to delo potrebujemo podporo. V trenutku slabosti nam jo je obljubil celo predsednik države.

Ne moremo se preseliti v Švico, lahko pa naredimo demokratično Švico doma, seveda brez odlašanja in brez predsednika vlade v odstopu in njegovega pred-modernega centra, dejansko pa izvajalca politike foruma 21, kar se je pokazalo pri vladnem zakonu o 2 tiru. Tistega odtujenega neformalnega centra moči, ki ne hodi na volitve in si je v Sloveniji podredil institucije, je izven nadzora in ki določa celo datume volitev, volilni sistem in deloma celo izide volitev, Slovenijo pa pri državnih investicijah od Prekmurja do Obale fevdalizira in jo razbija na 3 gradbene kartele, ki pod krinko demokracije požirajo davkoplačevalske milijarde od TEŠ6, 2TIRA do 3 razvojne osi. V njih odtekajo milijarde brez nadzora, sindikati in upokojenci pa so zvesto tiho. Le sem pa tja se zmagoslavno pohvalijo z drobnarijami - nekaj 10 evri drobtin iz nevidne bogatinove mize, pobegle in oprane milijarde v davčnih oazah pa so predmet nezanimanja medijev in javnosti. Zdravilo proti temu je lahko samo transparentnost in demokracija, ki se udejanja na referendumih in na volitvah. Vse ostalo je samo posledica, na njih sprejetih odločitev.

Ko bo demokracija udejanjena bomo ljudje nosili odgovornost za lastne odločitve, dokler tega ni, plačujemo posledice tujih odločitev, ki jih v našem imenu sprejemajo drugi. Zato je zavzemanje za demokracijo hkrati pot v večjo blaginjo, ne tako kot jo imamo, ampak tako kot smo jo kot narod in državljani sposobni uresničiti. To pa je mnogo, nekajkrat več od doseženega. Blaginja in demokracija sta namreč (lahko) v visoki korelacijski povezavi.

Ljubljana 17.06.2018 Vili Kovačič, državljan K.

Pripis. Odbor deluje v sestavi ustanoviteljev in članov odbora:

Janko Veber, poslanec DZ, predsednik stranke Sloga, janko.veber@dz-rs.si 041 707-524

Vili Kovačič, državljan K., predsednik stranke Davkoplačevalci se ne damo več ! vili.kovacic@siol.net 040 203-524

Jožef Jarh, forenzik demokracije in političnih pravic državljanov, sedajda@gmail.com 041 699-285

Gašper Ferjan, kandidat na listi novinarja Bojana Požarja, APARTMA.ROZICA@GMAIL.COM 031 501-605