Spoštovani g. Jože Tanko, predsednik mandatno volilne komisije DZ RS

Sporočamo Vam, da smo spričo nedopustnih grobih kršitev načela enakih možnosti kandidiranja vseh državljanov na volitvah 3. junija 2018, ustanovili civilno iniciativo za varstvo zakonitosti in ustavnosti volitev v DZ 2018, z imenom DEM - Odbor za demokracijo enakih možnosti.

Odbor je v petek 15.06.2018, takoj po objavi volilnega rezultata DVK v uradnem listu, že vložil pritožbo na izid volitev na Vrhovno sodišče RS, na Ustavno sodišče pa je v ponedeljek 18.06.2018 naslovil tudi zahtevo za zdržanje ukaza predsednika države o sklicu seje novega državnega zbora. Podali smo tudi zahtevo za presojo ustavnosti več zakonov.

Obenem smo že naslovili tudi na Državni svet zahtevo, da DS Ustavno sodišče pozove k odločitvi o zadržanju predsednikovega odloka in prednostni obravnavi naših pritožb za končno ureditev te, skrajno diskriminatorne državne ureditve RS. Zavedamo se, da bo epilog odprave te volilne diskriminacije dosežen tudi na EU sodiščih, kar pa nas ne odvezuje, da poizkušamo zadevo urediti po politični in sodni poti doma, v državi Sloveniji.

Če pride do razveljavitve in ponovitve volitev, ne moremo in ne smemo dovoliti, da volitve ponavljamo v enako neustavnih okoliščinah, kot se je to zgodilo pri ponovitvi referenduma. Potrditev mandatov v tej situaciji je za nas nelegitimna in nelegalna dokler DZ ne bo izpolnil zahtev Ustavnega sodišča, ki se tičejo obstoječih neustavnih določb volilne, referendumske in medijske zakonodaje.

Potrditev mandatov 22 junija 2018 je po našem mnenju lahko samo pogojna – z omejenim enoletnim mandatom do nove, trajne ustavno skladne pravne ureditve državljanskih in političnih pravic državljanov. V nasprotnem pa je potrditev nelegitimna in nelegalna. Prosimo, da to upoštevate, v nasprotnem primeru se bo ponavljala neustavnost in nezakonitost, ki vodi v nadaljnjo samovoljo, neenakopravnost, neenakost in nepoštenost volitev. Odprava neustavnih zakonov mora zato biti prioriteta novega sklica parlamenta, v roku največ 1 leta. V to smer bodo šle tudi vse naše pritožbe na US in na evropska sodišča ter akcije preko DS in medijev, ki bodo še sledile. Žal je treba Demokracijo zaščititi tudi pred »demokrati«, tokrat tako, da se mandati omejijo in volitve ponovijo v ustavno zakonitih okoliščinah.

Spoštovani predsednik, v imenu odbora DEM apeliram na Vas in celoten DZ, da nam dovolite nastop na seji komisije in plenarni seji DZ, da javno povemo svoja stališča. Naš namen ni ovirati konstituiranje parlamenta, ampak mu zagotoviti legalnost in legitimnost, ki sta bili z volitvami 2018 ponovno nedopustno grobo kršeni. Gre pa tudi za odpravo krivic nekaterim in nedopustno zlorabo predpravic drugim.

Člani odbora DEM prisegamo na pravico in razum – volje nam še ni zmanjkalo, vladavina demokracije je neizbežna. Spoštovani g. predsednik, pričakujemo ugoden odziv na naš predlog.Vaša gesta odobritve našega nastopa, bi bila demokratična in prepričan sem, da bo v demokratični javnosti sprejeta z odobravanjem.

Ljubljana, 22.06.2018 Odbor DEM, za demokracijo enakih možnosti :

Vili Kovačič, državljan K., kandidat za poslanca v DZ RS 2018 vili.kovacic@siol.net 040 203-524

Janko Veber, poslanec DZ, kandidat za poslanca v DZ RS 2018 janko.veber@gmail.com 041 707-524

Jožef Jarh, forenzik demokracije in političnih pravic državljanov, kandidat za poslanca v DZ RS 2018 sedajda@gmail.com tel. 041 699-285

Gašper Ferjan, kandidat za poslanca v DZ RS 2018 APARTMA.ROZICA@GMAIL.COM; 031 501-605