Številka U-I-392/18-3 (pobuda za oceno ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor glede 43. člena in 57. člena)


Spoštovani g. Dušan Vučko,


na spletni strani https://www.rtvslo.si/ slovenija/ferjan-nedeljske- volitve-so-bile-nezakonite/ 457460 sem prejšnji petek doživel vaš prvi javni odziv na mojo javno kritiko na nedemokratične prakse od 9.5.2018 dalje (glej npr. https://www.facebook.com/ Ferjan.gasper/videos/1737751239625152/) in ob sodelovanju v Odboru za demokracijo in enake možnosti g. poslanca Janka Vebra, nekdanjega poslanca Andreja Magajne, upokojenca Vilija Kovačiča, Jožefa Jarha, nekdanjega veleposlanika Milana Balažica in moje malenkosti že pred volitvami in seveda vse bolj intenzivno še po volitvah, ko je jasno, da je odločilen manever za parlamentarni uspeh stranke Alenke Bratušek odigral podpis poslanke SMC-ja in nepravilni odziv DVK-a, ki ni ugotovil nezadostne volilne podpore volilcev SAB, ki se s podpisom tuje poslanke pač niso v zadostni višini izkazali. Tu ne gre za neko parlamentarno glasovanje poslancev kot predstavnikov ljudstva, temveč za glasovanje kot nadomestilo podpisov podporo NJIHOVIH volilcev. Z drugimi besedami, omogočili ste vpliv neformalnih struktur moči in vpliva, stricev iz ozadja, da pritisnejo na določene poslance celo do te mere, da ti niti navzven ne spremenijo svojega prepričanja in ne zapustijo poslanske skupine in se lažno priključijo drugi, ampak da kar nastopajo pod imenom stranke SMC-ja na listi zbiranja podpore SAB, ki išče volilce SAB-ja. 


Gre za tako kršitev volitev, ki nedvomno odločilno vpliva na izid, saj v primeru pravočasne in pravilne odločitve DVK-ja vse druge stranke ne bi imele dveh konkurenčnih strank SAB in DD, kar pomeni bistveno drugačno stanje volilne tekme.


Podrobnejšo obrazložitev si lahko preberete tudi tukaj: https://www.facebook. com/notes/gašper-ferjan/ stranka-alenke-bratušek- izvoljena-mimo-demokratičnih- pravil-o-izkazovanju-minima/ 1769806263086316/ 

Sodim, da gre ravnanje poslanke SMC-ja, ki se lažno predstavlja kot posrednik volje volilcev SAB (saj ostaja poslanka SMC-ja tudi formalno), ne le za nastavek prvovrstne politične korupcije, ampak tudi z Kazenskim zakonim prepovedano ravnanje kaznivega dejanja zlorabe volilne pravice po 152/1 KZ-1.


G. predsedniku republike nameravam v okviru delovanja Odbora tudi osebno predstaviti argumente, zlasti o potrebi po popolni odpravi fiktivne vezi z voljo volilcev, ki je unikum v naši ureditvi na svetu (več na: https://www.facebook.com/ notes/gašper-ferjan/pasivna- volilna-pravica-za-novo- pobudo-ustavne-presoje-432- zvdz-desussmc-po-poso/ 1733598143373795/) ter sanaciji absolutno bistvenih kršitev postopka volilnih opravil DVK-ja z razveljavitvijo teh volitev. Najmanj kar bi kazalo v obstoječi situaciji narediti, je to, da predsednik RS deluje povezovalno med različnimi političnimi poli v smeri, da se nemudoma odpravi nedemokratične elemente iz zakonodaje in da se dvigne pravna kultura iz črkobralske pravne prakse na višji nivo.


Sporno se mi zdi tudi, da DVK ni ugotavljala prave volje dvojne kandidatke po splošnih pravnih pravilih, saj je očitno, da je zakonski člen v nasprotju z njimi in da je tudi lahko zlorabljen in da so podane vse okoliščine večletnega nastopanja osebe na listi Zelenih in zadnje dano soglasje h kandidaturi (podobno oporočni volji zapusntika), kar vse govori o tem, da bi morali sankcionirati SD v celoti ali le v obliki izločitve te kandidatke, ne pa obratno, da se daje prednost tistemu, ki najverjetneje zlorablja svoj položaj glede na odsotnost kakršnihkoli pravočasnih izjav.


Skratka, gre za nepopravljive napake, ki jih lahko odpravijo le nove volitve, ki ne smejo imeti niti sence dvoma nad pošteno, pravično in pravilno uporabo prava, kar seveda ni uporaba nedemokratične razlage prava ali tako, ki omogoča trojanskega konja kršilcem prava, ki so nagrajeni proti oškodovanim. V fazi potrjevanja kandidatur naši demokratični ureditvi iz Ustave pritiče le zbiranje resnične volje volilcev in ne fiktivne, sploh pa ne fiktivne tujih strank, kot sami žal dopuščate.


S spoštovanjem,
Gašper Ferjan