Minuli petek je Odbor za demokracijo enakih možnosti obiskal Varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer na sedežu varuha in v pogovor o nepravilnostih pri izvedenih volitvah v Državni zbor povabil tudi uradnega akreditiranega opazovalca, ki je neposredno kršitve na voliščih zaznal, zahteval zapis opaženj v zapisnik in posredovanje Državni volilni komisiji, pa ga ta do danes ni niti obravnavala v nasprotju z zakonom. Še več, nihče v tej državi še ni reagiral na dejstvo, da se je s kršitvijo obveznosti zapečatenj volilnih skrinjic bistveno povečala možnost vsakršnih mahinacij z glasovnicami zlasti na podlagi dejstva, da je DVK odobrila Viliju Kovačiču le 9 opazovalcev, kar je bistveno premalo za to, da bi volitve potekale pod ustreznim nadzorom.
Obstoječi nadzor pa je postregel s šokantnimi ugotovitvami, da so vse tako pridobljene glasovnice neveljavne, saj so bili kršeni minimalni standardi preglednega glasovanja in varovanja teh skrinjic pred raznimi mahinacijami.
Varuhinja človekovih pravic je Odboru za demokracijo enakih možnosti obljubila pomoč v tej zvezi, saj je opazovalec že dvakrat naletel na molk Državne volilne komisije glede odgovora na to zaznano kršitev neposredno na volišču in pri prenosu.
Glede na predsedniške volitve leta 2016 v Republiki Avstriji, ko se je le zaradi slabega lepila pri pečatu preložilo volitve na kasnejši datum, zaradi neupoštevanja zakona na dan volitev pa je Ustavno sodišče razveljavilo volitve, saj je pritrdilo pritožniku, da je zadostno število glasovnic bilo tako ogroženo, da je lahko odločilno vplivalo na izid glasovanja. Odbor sodi, da je bil tak primer tudi na letošnjih volitvah in da bo Ustavno sodišče RS prav tako RAZVELJAVILO letošnje volitve v DZ zaradi številnih nepopravljivih posledic kršitev zakona, ki so odločilno vplivale na izid.
Deli! Lajkaj! Komentiraj! Skratka pomagaj ozavestiti ljudi v skupno dobro. Hvala.

Zapis opazovalca Štebe Tomaža, akreditiranega za opazovanje s strani DVK-ja za volitve v DZ 2018

Glasovnice se prenašajo celo v odprtih skrinjicah.

Povsem nezapečatene volilne skrinjice se prenašajo.

Gašper Ferjan, Odbor DEM