V članku spodaj si lahko preberete pismo - zahtevo ustavnemu sodišču, ki ga je napisal Ingo Falk Pasch Wallersberg:

Spoštovane sodnice, spoštovani sodniki Ustavnega sodišča RS !


S tem pismom se obračam osebno na Vas – vse sodnice in sodnike te najvišje sodne inštance v naši državi - , ker gre v zadevi Up-1125/18 za eno od najbolj bistvenih vprašanj naše ustavno zajamčene demokratične državne ureditve - za zagotovitev takšnih pogojev za izvajanje volitev v Državni zbor, da bodo lahko izven vsakega dvoma resničen odraz volje volivk in volivcev, ki so oddali svoj glas.


Nesporno je, da so volilne skrinjice, ki so bile (očitno za zelo visoko ceno) nabavljene pri zasebnem podjetju (katerega bivši zastopnik je bil ali je še v več kazenskih postopkih), a priori neprimerne za uporabo pri volitvah. Te plastične skrinjice namreč med potekom glasovanja sploh niso (med pokrovom in posodo) niti zaklenjene niti zapečatene, t.j. so dejansko le pokrite, kar omogoča kriminalne manipulacije z glasovnicami – t.j. pogoje za potvarjanje volilnih izidov. Poleg tega je ravnanje članov volilnih komisij s celotnim volilnim gradivom na skrajno primitivni ravni, kot je to ugotovil in dokumentiral eden izmed zelo redkih pripuščenih opazovalcev poteka volitev (g. Tomaž Štebe, ki je bil sprejet na insistiranje g. Vilija Kovačiča in katerega pisne pripombe niso bile posredovane nikomur).


Državna volilna komisija, kateri sem kot kandidat in volivec na teh volitvah na podlagi omenjenih dokumentiranih pripomb poslal zahtevo za razveljavitev teh volitev, moje vloge sploh ni obravnavala, pač pa jo je odstopila popolnoma nepristojni VE, ki jo je enostavno zavrgla. Človek se v resnici lahko vpraša, ali smo se dejansko že znašli v iracionalnem svetu Franza Kafke.


Državni zbor, na katerega sem se v tej zadevi posebej obrnil, se vse doslej ni odzval. Kljub temu da sem predlagal, da pred postopkom imenovanja nove Vlade obravnava to zahtevo za razveljavitev preteklih državno zborskih volitev, se na to ni oziral. Zato sklepam, da je mojo zahtevo, ki sem jo v vednost poslal tudi naslovnemu sodišču, zavrgel.


Danes nismo več v enopartijskem sistemu, ko so bile volitve le predstava za ljudstvo in ko je bilo pravo dekla politike. Naslovno sodišče je najvišji varuh Ustave in zakonitosti v naši državi. V danih pogojih nestrokovnega in popolnoma samovoljnega postopanja državnih organov na temeljnem področju demokratične ureditve – volitev poslancev v Državni zbor – je hitra in jasna odločitev naše najvišje sodne inštitucije nujna.


S spoštovanjem
Ingo Falk Pasch Wallersberg

Volilne skrinjice so bile celo odprte, glasovnice so prenašali kar v odprtih skrinjicah. Glasovnice se prenašajo celo v odprtih skrinjicah. 				Glasovnice se prenašajo celo v odprtih skrinjicah.